ชุดอิ่มกับพี่เนื้อ 399 บาท

ชุดอิ่มกับพี่เนื้อ 399 บาท

ประกอบไปด้วย

เนื้อวากิวสไลด์ 1 ถาด
เนื้อริบอายสไลด์ 1 ถาด
เนื้อเสือร้องไห้สไลด์ 1 ถาด
เนื้อหนอกสไลด์ 1 ถาด
ชุดผักเพื่อสุขภาพ  1 ถาด
น้ำจิ้มสุกี้ 1 ขวด
พริกกระเทียม 1 ชุด
ตะเกียบ 2 ชุด